Uslovi korišćenja


servisne.info je servis baziran na slobodnom softveru. Autori servisa ne pružaju nikakve garancije, uključujući i garancije dostupnosti servisa relevantnosti i tačnosti dostavljenih informacija.